gita

Gita in Assamese: ভাগৱত গীতা অধ্যায় ১ শ্লোক ৩ অসমীয়াত ৷ Commentary on Chapter 1 Shloka 3 of the Bhagavad Gita in Assamese

Gita in Assamese Sanskrit : पश्यैतां पाण्डुपुत्राणामाचार्य महतीं चमूम्। व्यूढां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता।।1.3।। অসমী়াত : পশায়তন পাণ্ডুপুত্ৰনামাচাৰ্য মহাতীন চামুম। ব্যুধান দ্ৰুপদপুত্ৰেন তভ শিষ্যেন ধীমতা ||১.৩|| বাখ্যা:  দৰাচলতে আগৰ শ্লোকত দ্ৰোনাচাৰ্যক পাণ্ডৱৰ...

ভাগৱত গীতা : ভাগৱত গীতা অধ্যায় ১ শ্লোক ২ অসমীয়াত ৷ Commentary on Chapter 1‌ Shloka 2 of the Bhagavad Gita in Assamese

ভাগৱত গীতা অধ্যায় ১ শ্লোক ২Sanskrit  सञ्जय उवाचदृष्ट्वा तु पाण्डवानीकं व्यूढं दुर्योधनस्तदा।आचार्यमुपसङ्गम्य राजा वचनमब्रवीत्।।1.2।।Assameseeসঞ্জয় উভাচদৃষ্টি তু পাণ্ডৱনিকম ব্যুধাম দুৰ্যোধনস্তদ।আচাৰ্যমুপসংগম্য ৰাজ বচনম্ব্রবিত ||১.২. ||অনুবাদ : সঞ্জয়ে...
- Advertisement -

ভাগৱত গীতা : ভাগৱত গীতা অধ্যায় ১ অসমীয়াত ৷ Commentary on Chapter 1 Shloka 1 of the Bhagavad Gita in Assamese

Sanskrit :धृतराष्ट्र उवाचधर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवः।मामकाः पाण्डवाश्चैव किमकुर्वत सञ्जय।।1.1।।Assamese : ধৃতৰাষ্ট্ৰ উভাচধৰ্মক্ষেত্ৰ কুৰুক্ষেত্ৰ সংবেত যুযুৎসৱ।মামকঃ পাণ্ডৱচৈৱ কিমকুৰৱত সঞ্জয়। ...

Subscribe